Murid: 7 – 9 Tahun


Di usia ini, berikut merupakan antara kemahiran kewangan  utama yang patut dipupuk:

  • Dapat membezakan antara keperluan dan kehendak
  • Dapat mengenali dan mengira mata wang Malaysia
  • Menyedari manfaat mempunyai wang simpanan

Adakah anda mempunyai idea yang menarik untuk meningkatkan tahap celik kewangan generasi muda kita di Malaysia?