Main: Bayaran Tiga-Sama

Bayaran Tunai? Kredit? Atau Dalam Talian? 

Samakan tiga ikon kaedah bayaran dan dapatkan skor yang paling tinggi!

Klik pada ikon dan gerakkan ke tempat yang berdekatan. Dapatkan ikon tiga-sama untuk hapuskannya dan tingkatkan skor anda! Dapatkan skor yang tertinggi dalam masa yang diberikan atau dalam langkah cubaan yang tinggal.

 

Cabar rakan-rakan anda untuk melihat siapa yang boleh mendapat markah tertinggi!