Murid: 13 – 15 Tahun


Di usia ini, berikut merupakan antara kemahiran kewangan  utama yang patut dipupuk:

  • Memulakan tabung simpanan untuk gol jangka masa panjang
  • Memulakan kategori simpanan berbeza untuk keperluan berbeza
  • Menyedari kepentingan pendidikan kewangan dan tabiat kewangan yang baik untuk masa hadapan sendiri 

Jangan menabung baki yang tinggal selepas berbelanja, tetapi berbelanja lah baki yang tinggal selepas menabung.

Warren Buffet, salah seorang daripada orang terkaya di dunia

Adakah anda mempunyai idea yang menarik untuk meningkatkan tahap celik kewangan generasi muda kita di Malaysia?