Buat: Rekod Wang Leo

Leo ingin mengikuti kem kepimpinan pengakap tetapi dia kurang pasti sama ada dia sudah mengira wang simpanannya dengan betul untuk membayar yuran kem.

Adakah anda dapat membantu Leo? 

Yuran kem yang perlu dibayar oleh Leo sebanyak RM50. Dia telah berjaya menyimpan RM30.
Gunakan hasil catatan wang Leo untuk mengira jumlah wang simpanan Leo yang terkini.

Klik di sini untuk bantu Leo!