CK 6: Pengurusan Risiko, Perlindungan Dan Insurans

Standard Kandungan Celik Kewangan

6.3 Menerangkan tujuan dan kepentingan perlindungan insurans dan takaful

Standard Kandungan berdasarkan Sumber Lain

Pendidikan Islam

Tingkatan 2: Pelajaran 8 Amanah Terhadap Harta dan Nyawa

 

Pendidikan Moral

Tingkatan 4: Bidang 7 Unit 10 Pengurusan Perbelanjaan Secara Beretika

C.a.iii. Keselamatan Kewangan dan Insurans

  • Mempunyai kesedaran asas bagaimana produk simpanan dan insurans boleh membantu sebagai cara mengurus risiko.
  • Mempunyai kesedaran am mengapa individu melanggan produk insurans.
  • Boleh membuat keputusan sama ada produk insurans penting kepada situasi mereka sekarang

SDG 3 Kesihatan yang Baik & Kesejahteraan

1.2.3 Pelajar boleh berkomunikasi tentang isu berkaitan kesihatan, dan strategi menghalang daripada penyakit serta menggalakkan kesihatan dan kesejahteraan

7. Meneroka cara untuk memperbaiki dunia yang didiami

Aktiviti Kooperatif Gabungan

Beberapa jenis aktiviti kooperatif digabungkan dalam satu sesi pembelajaran melibatkan aktiviti Puzzle, Kad Cabaran Kumpulan dan 1 Tinggal 3 Pergi 

Pra-Pembelajaran

Pelajar membentuk soalan menggunakan 5W1H berkenaan Insurans

 

Dapatkan jawapan kepada soalan-soalan yang dibentuk melalui penerokaan maklumat secara individu

 

Rekod dapatan maklumat yang ditemukan beserta sumber 

Pelan Aktiviti Celik Kewangan

Aktiviti

Imbas Kembali

Imbas Kembali Individu

Bingo Refleksi

Mengimbas kembali aktiviti yang dilakukan semasa pembelajaran menggunakan Lembaran Kerja

Imbas Kembali Bersama

Perkongsian

Kongsi satu bingo masing-masing beserta jawapan kepada kelas

Pasca-Pembelajaran

Penggunaan Aplikasi Berkaitan Insurans

Pelajar mengenal pasti aplikasi berkaitan insurans untuk menilai hartanah

 

Teroka kegunaan aplikasi

 

Meneroka aplikasi lain untuk mendapatkan nilai yang boleh diinsuranskan untuk individu dan aset keluarga lain  

 

Berkongsi pengalaman menggunakan aplikasi kepada kelas 

Muat turun Pelan Aktiviti Celik Kewangan 6 Sekolah Menengah di sini!

Dari sudut pandang seorang guru, kongsilah maklum balas anda tentang Pek Aktiviti Celik Kewangan (PACK)!