Main: Pak Pandir di Bandar

Wants vs. Needs

Pembelian setiap barang memerlukan duit. Apakah cara yang terbaik untuk berbelanja duit tanpa menjadi boros? Kenalilah barang-barang keperluan daripada kehendak dengan membantu Pak Pandir membezakan antara keperluan dan kehendak.

Ingin simpan markah tertinggi anda? Log masuk atau daftar sebagai pengguna di scratch sekarang!

Permainan ini dibina melalui Scratch dan menggunakan “cloud variables” untuk menyimpan data. Oleh itu, hanya markah tertinggi baharu pengguna yang berdaftar sahaja boleh disimpan dan dipaparkan pada permainan di atas.