Students: 10 to 12 Years Old


Di usia ini, berikut merupakan antara kemahiran kewangan  utama yang patut dipupuk:

  • Yakin membuat bayaran dengan wang tunai
  • Memulakan tabung simpanan untuk gol jangka masa sederhana
  • Menghargai nilai wang dan usaha yang diperlukan untuk meraih pendapatan

The process of savings will often feel like a marathon instead of a sprint.
The journey will be a long one, but it will be worthwhile.

Do you have amazing ideas to help improve the financial literacy levels of our young ones in Malaysia?