CK 6: Pengurusan Risiko, Perlindungan Dan Insurans

Standard Kandungan Celik Kewangan

6.3 Menerangkan tujuan dan kepentingan perlindungan insurans dan takaful

Standard Kandungan berdasarkan Sumber Lain

Bahasa Melayu

Tahun 5: Tema 8 Ekonomi Malaysia

 

Pendidikan Islam

Tahun 4: Unit 2 Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW

C.a.iii. Keselamatan Kewangan dan Insurans

  • Mempunyai kesedaran asas bagaimana produk simpanan dan insurans boleh membantu sebagai cara mengurus risiko.
  • Mempunyai kesedaran am mengapa individu melanggan produk insurans.
  • Boleh membuat keputusan sama ada produk insurans penting kepada situasi mereka sekarang

SDG 3 Kesihatan yang Baik & Kesejahteraan

1.2.3 Pelajar boleh berkomunikasi tentang isu berkaitan kesihatan, dan strategi menghalang daripada penyakit serta menggalakkan kesihatan dan kesejahteraan

7. Meneroka cara untuk memperbaiki dunia yang didiami

Kad Cabaran Kumpulan

1. Kad-kad mengandungi situasi, soalan dan/atau maklumat diletakkan di atas meja setiap kumpulan

2. Pelajar A membaca kandungan Kad Situasi 1

3. Pelajar B memberikan cadangan jawapan/penyelesaian

4. Pelajar C bersetuju dengan Pelajar B dan beri penerangan lanjut atau tidak bersetuju dan beri jawapan/penyelesaian alternatif

5. Pelajar D dapatkan persetujuan ahli kumpulan dan buat catatan pada Lembaran Kerja

6. Pelajar A maklumkan keputusan kumpulan kepada guru

7. Pelajar bertukar peranan A,B,C,D secara bergilir apabila membuka Kad Situasi baharu

8. Setiap kumpulan diberikan 10 kad wang

Pelan Aktiviti Celik Kewangan

Pra-Pembelajaran

Pelajar menonton video ringkas tentang jenis-jenis insurans dan perlindungan insurans kediaman sebelum sesi pembelajaran, secara kendiri

Jenis-jenis Insurans

Insurans Kediaman

Aktiviti

Imbas Kembali

Imbas Kembali Individu

Bingo Refleksi

Mengimbas kembali aktiviti yang dilakukan semasa pembelajaran menggunakan Lembaran Kerja

Imbas Kembali Bersama

Perkongsian

Kongsi satu bingo masing-masing beserta jawapan kepada kelas

Pasca-Pembelajaran

Penerokaan Maklumat

Pelajar membentuk soalan menggunakan 5W1H berkenaan Takaful

 

Dapatkan jawapan kepada soalan-soalan yang dibentuk melalui penerokaan maklumat secara individu

 

Rekod dapatan maklumat kepada Lembaran Kerja Pasca Pembelajaran

Insurans vs Takaful

Muat turun Pelan Aktiviti Celik Kewangan 6 Sekolah Rendah di sini!

Dari sudut pandang seorang guru, kongsilah maklum balas anda tentang Pek Aktiviti Celik Kewangan (PACK)!