Carian

Jumlah: 75 keputusan
Muka surat 2 daripada 8

Media Coverage

You can find articles and videos that we have been featured in various media outlets in Malaysia. Namely, we have featured in The Star, Bernama,

Maklumat lanjut Cabaran FFL

Cabaran Fun(d) For Life Global Money Week Anda juga boleh menghadiri kelas demo pembangunan aplikasi mudah alih Thunkable yang akan disiarkan di Youtube secara langsung.  

Pertandingan Keluarga Bijak Wang

Pertandingan Keluarga Bijak Wang  Bagi menggalakkan ibu bapa di Malaysia untuk membina keluarga bijak wang,kami telah mengadakan sebuah pertandingan pada bulan Mac 2021. Dapatkan inspirasi melalui

Kisah Mei Ching

Fahami Konsep Pendapatan Aktif dan Pasif Lihat komik di bawah dan fahami perbezaan pendapatan aktif dan pasif Jenis pelaburan Apakah itu saham? Saham adalah pegangan

Kisah Siti dan Keluarga (tabung kutu)

Bantu Siti dan Fei menabung menggunakan konsep kutu! Selain menabung untuk Sarah, Siti juga mempunyai gol kewangan jangka panjangnya yang tersendiri. Sejak kecil, Siti teringin

Cabaran FFL GMW

Ng Xin Ning Aplikasi Jom Takaful bertujuan untuk memperkenalkan pengguna kepada  takaful keluarga dan jenis pelan takaful keluarga. Aplikasi ini mempunyai pendekatan kuiz interaktif untuk

Kisah Siti dan Keluarga

Kedua-dua Siti dan suaminya, Mr Fei merupakan guru di Sekolah Menengah Arus. Siti merupakan seorang Guru Matematik manakala Fei mengajar Sains teras. Mereka mempunyai seorang

Kisah Osman – FFL Pra Kem

Kisah Osman Membezakan komitmen dan gaya hidup Komitmen:    Perkara asas yang kita perlu bayar pada setiap bulan dikenali sebagai komitmen. Gaya Hidup:    Perkara

Global Money Week

Fun(d) for Life sempenaMinggu Kewangan Global Program Fun(d) for Life akan mengambil bahagian dalam Minggu Kewangan Global yang lebih dikenali sebagai ‘Global Money Week’, yang