Students: 7 to 9 Years Old


Di usia ini, berikut merupakan antara kemahiran kewangan  utama yang patut dipupuk:

  • Dapat membezakan antara keperluan dan kehendak
  • Dapat mengenali dan mengira mata wang Malaysia
  • Menyedari manfaat mempunyai wang simpanan

Do you have amazing ideas to help improve the financial literacy levels of our young ones in Malaysia?