Students: 13 - 15 Years Old


Di usia ini, berikut merupakan antara kemahiran kewangan  utama yang patut dipupuk:

  • Memulakan tabung simpanan untuk gol jangka masa panjang
  • Memulakan kategori simpanan berbeza untuk keperluan berbeza
  • Menyedari kepentingan pendidikan kewangan dan tabiat kewangan yang baik untuk masa hadapan sendiri 

Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving.

Warren Buffet, one of the world’ wealthiest person

Do you have amazing ideas to help improve the financial literacy levels of our young ones in Malaysia?